TIETOA CLT:STÄ


Alla olevista linkeistä löytyy tietoa CLT:stä. Lista ei ole kaikenkattava ja siihen saa ehdottaa täydennyksiä.


http://www.clt.info/
Kansainväliset Stora Enson sivut, joilla paljon kaikenlaista tietoa (myös kuvia ja videoita) CLT:stä ja CLT-rakennuksista


http://ww.woodinno.fi/assets/Uploads/liitteet/storaensosinivirta.pdf
Stora Enson suomenkielinen esitys CLT-rakentamisesta

http://www.storaenso.com/products/wood-products/products/elements/clt-elementit/Pages/default.aspx
Tietoa Stora Enson CLT-elementeistä suomeksi

http://www.storaenso.com/products/wood-products/products/buildingsystems/Documents/Building%20Solutions%20Folder%20-%20FI.pdf
Storan Enson 'kaiken kattava CLT-raamattu' (250s) suomeksi

http://www.puumerkki.fi/rakentamisen_ratkaisut/clt-levyt_elementtirakentamisessa.html
Stora Enson tytäryhtiö, jonka kautta saa CLT-elementtejä


http://www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/info/puurakentamisen-roadshow-2012/CLT-rakenteiden%20suunnittelusta-23%202%202012.pdf
Puuinfon sivuilta löytyvä esitys, joka käsittelee CLT-rakenteita suunnittelun näkökulmasta

http://www.woodsolutions.com.au/fwpa/article_downloads/Design_Guide_16_CLT.pdf
Englanninkielinen manuaali (16s) CLT:stä.
Lataus vaatii (ilmaisen) rekisteröitymisen.

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2013/YM_Taustaraportti.pdf
VTT:n raportti rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista. Mukana CLT.

http://www.omaankotiin.fi/villara
CLT-pilottihanke Vantaalla

www.kiintopuu.fi
Kemissä toteutettava CLT-koetalohanke


http://www.digipolis.fi/fi/palvelut/puurake.html
PuuRake (Lapin PuuSuomi-hanke), jonka tarkoituksena on ollut kerätä tietoa, jalostaa tietoa ja levittää tietoa pohjoiseen soveltuvista puurakennealan kehittämisen mahdollisuuksista. CLT keskeisessä asemassa.

http://www.haltia.com/haltia-suomen-luontokeskus/puurakentaminen/clt/
Luontokeskus Haltia, joka on ensimmäinen CLT-puuelementtitekniikalla toteutettu julkisrakennus Suomessa.

http://www.woodcity.fi/
Suomen laajin puukaupunkikortteli Helsingin Jätkäsaaressa. Asuinkerrostalot toteutetaan CLT-tekniikalla yhteistyössä SRV:n ja Stora Enson kanssa. 

http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-2852-1
Markku Hedmanin toimittama raportti hankkeesta, jossa on kehitelty ratkaisumalleja uusien tyyppitalojen, Tampere-pientalojen, toteuttamiseksi. Mukana Sakari Miettusen CLT-talo. 

www.vivola.fi/
CLT-rakentamiseen erikoistunut täydenpalvelun rakennusliike


Opinnäytetöitä CLT:hen liittyen

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112817158
Jani Brännaren opinnäytetyö (v. 2012), joka käsittelee CLT-levyjen soveltuvuutta suomalaiseen pientalorakentamiseen

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201204275347
Jussi Kakkosen opinnäytetyö (v. 2012), jossa tehdään sovelluslaskelmat jäykistävään CLT-elementtiseinään toteutettavasta tappivaarnaliitoksesta ja ruuviliitoksesta

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304194662
Jarno Kolehmaisen opinnäytetyö (v. 2013), joka käsittelee jäykistävänä rakenteena toimivien CLT-levyjen välisten liitosten laskenta- ja tietomallinnusta

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304244936
Tuomas Muilun opinnäytetyö (v. 2013), joka käsittelee puukerrostalon rakentamista CLT-tekniikalla rakennesuunnittelijan näkökulmasta

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121018836
Joni Rytkösen opinnäytetyö (v. 2012), jossa on tehty laskentaohjeet CLT -seinäelementin ja CLT-välipohjaelementin tärkeimpien ominaisuuksien mitoittamiseksi

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304275312
Susanna Salosen opinnäytetyö (v. 2013), jossa tehdään CLT-levyn kylkeen toteutettavan ruuviliitoksen laskemiseksi laskentapohja Excel-ohjelmalla


Kuvat Stora Enso


1 kommentti :

 1. Anonyymi12/11/15

  CLT:hen liittyviä selvitysraportteja:
  http://www.kiintopuu.fi/fi/etusivu/raportit.html

  Viime aikaisia opinnäytetöitä CLT:stä:
  CLT-rakentaminen (2015)
  http://www.theseus.fi/handle/10024/87366

  CLT:n käyttömahdollisuudet tilaelementtituotannossa (2015)
  http://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/94397

  CLT-tilaelementtien käyttö asuinkerrostalojen ullakoiden lisärakentamisessa (2015)
  http://www.theseus.fi/handle/10024/89430

  CLT-koetalon taipumien mittaus laserkeilaimella (2015)
  http://www.theseus.fi/handle/10024/92765

  CLT-koetalon vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointi (2014)
  http://www.theseus.fi/handle/10024/73949

  VastaaPoista